Az Aranykor hajnala

Mit is jelent számunkra az Aranykori élet?

Milyen elgondolás az, ami eszünkbe jut ennek kapcsán?

.

.

Hogyan kell értelmeznünk a ma született gyermekeink

életét, az Aranykori élettel kapcsolatban?

.

Azok a csecsemők, akik most születnek, rájuk is

érvényesek a szabályok?

.

Azokra a szabályokra gondolok,

amelyeket felállítottak az Égi nagyhatalmak?

.

Vagy csak azokra az emberekre érvényesek,

akik itt éltek a Földön

több éve már?

.

Nézzük sorban, milyen szabályok azok, amelyeknek meg

kell felelnie az emberiségnek az Aranykori élethez!

Első szabálynak, ahogyan már írtam is, az elfogadás

meglépése!

Másodszorra

az embereknek az eddigi életükben átélt

nehézségeiknek a feloldása, ami a félelmet jelenti.

Harmadik szempont pedig az, hogy

véglegesen fel kell

oldaniuk az egymáshoz való viszonyuknak

azt a támasztó pilléreit, hogy kihasználják

egymás gyengeségeit.

.

Magyarul:

hasznot húznak más emberek tudatlanságából.

Hogyan kell ezt megértenünk?

Egy módon képesek vagyunk erre,

mégpedig úgy, hogy elgondoljuk az eddigi életünket.

Végig nézzük, hogy milyen dolgok azok, amelyeket

nehézségként éltünk meg.

.

Azok a dolgaink, amelyek akadályok voltak az eddig az

életünkben és most is akadályt gördítenek

a haladásunk útjába,

azok azért vannak, mert több életünkben is

akadályként voltak jelen.

Tehát: ezidáig nem oldottuk meg.

.

Igen, de a több életből hozott meg nem értéseinket

eddig cipeltük magunkkal.

Most eljött az ideje a letételüknek.

.

Mert különben nem tudunk egy új korszak felé

menni, ha ezek visszahúznak bennünket.

.

Nagyon sok dologgal

szembe kellene néznünk.

Azokkal elsősorban,

amelyek a mindennapi életünkben

akadályok és gátak.

Bizonyára sokan tudják az embertársak közül

azt a tényt,

hogy az Aranykor felé vezető utunk

nem mindenkinek egyforma lesz.

.

Lesznek emberek, akiknek sikerül és lesznek, akiknek nem.

.

Nyilvánvalóan ezért is meg kell dolgoznunk.

Ez nem azt jelenti,

hogy azok az emberek, akik

eddig nem tették a dolgukat,

ők kivételek

és nem remélhetnek egy jobb életet.

.

Nem erről van most szó.

Arról szól ez az egész átmeneti időszak,

hogy az emberek mit változtatnak

és mire hajlandók,

vagyis hogy

milyen változást hoznak meg magukban.

.

Tesznek-e ANNAK ÉRDEKÉBEN, hogy ÖNMAGUKAT javítsák,

hogy jobb belátásra térnek-e, vagy sem!

.

Amikor egy ember eldönti, hogy javítani fog az eddigi

életén, akkor máris elindul egy jobb irányba,

amit a javára írnak az Égiek.

.

A változástól kezdődően figyelve van, mint ember és lélek:

Képessé válik-e arra, hogy véghez vigye, amit elkezdett.

Le tudja e tenni a nehézségeit, és a félelmeit,

és képes-e arra, hogy egy megváltozott világban

helyt tudjon állni.

.

Ezekért nyilván meg kell mindenkinek dolgoznia.

Azokat a dolgokat, amelyek nem szolgálják,

azokat ki kell iktatnia

magából, a lelkéből.

.

Ezeket karmaoldással tudja végig csinálni.

.

Mi a helyzet a csecsemőkkel ennek kapcsán?

Rájuk nem vonatkozik ez a szabály,

mert ők még nem követtek el

olyan ártalmas dolgokat,

amelyek a most felállított Égi szabályok ellen menének.

.

Ezek a most leszületett csecsemők és gyermekek

azt vállalták, hogy Aranykori emberek lesznek.

.

Ha döntést hoztál a saját életedben

és a változásod érdekében cselekvésre int a lelked,

hogy oldd fel azokat a dolgaidat, amelyek most hátráltatnak.

.

A célod az Aranykorba jutásod legyen!

Tegyél ezért, hogy így legyen!

Engedd meg magadnak és az ÉGIeknek,

hogy értékeljék a lépésedet!

.

Jelentkezz a karmaoldásra a vanekagi@gmail.com-on

és kérd az Aranykori emberré váláshoz szükséges elfogadás oldását.

.

.

.