Miért olyan meggyőző a külsőség azoknál, akik csak kinézetre olyanok, mint mi, emberek?

Nagyon fontos ez a bejegyzés, amiről írni fogok.

.

Mi lehet az a dolog, amit mi, emberek nem is veszünk észre

azokon,

a közöttünk élő lényeken, akik teljesen mások, mint mi vagyunk?

 

.

 

.

Mi lehet az az ok, amire mi nem vagyunk figyelmesek?

Nézzük ezt a kérdést!

.

Tudjuk, hogy többféle lény él és létezik közöttünk.

Ezzel sok ember teljes mértékben tisztában is van!

.

Hogyan tudjuk megkülönböztetni

azokat a lényeket, akik hasonlóak kinézetre,

mint mi, emberek, de teljesen más felépítéssel rendelkeznek?

.

Nézzük meg az

Anunnakikat, mint közöttünk élő

ember kinézetű lényeket!

.

Írtam már egy bejegyzést róluk, de abban a bejegyzésemben csak

vázoltam, hogy milyenek is valójában.

Miért rejtőzködnek az emberek elől?

.

Mi az igazi oka annak, hogy az emberek között élő, és

elnyomást létrehozó uralmukat, egyre magasabb szintre emelik?

.

Mi az a határ, ameddig képesek elmenni azért, hogy a küldetésüket

beteljesítsék?

.

Akik olvasták a szeptemberi könyvemet,

tudomásuk van ezekről a hatalomra törő, és uralkodó lényekről.

.

Hiszen ők uralják javarészt a bolygónkat, és egyre többen akarják

benépesíteni a Földet.

.

Mi vezérli ezeket a lényeket, nevükön nevezve az

Anunnakikat?

Mi motiválja őket, ellentétben velünk, emberekkel és emberiséggel?

.

A származásukkal most nem szeretnék foglalkozni,

mert túl hosszúra nyúlna az írásom.

.

Arról inkább egy másik

bejegyzésemben számolnék be.

.

Most arról szeretném a gondolataimat megosztani,

hogy mi az a cél,

és folyamatosság ezeknek a lényeknek a törekvéseikben,

amiért többre tartják önmagukat, és faji származásukat

az embernél?

.

Ezek a lények nagyon régen itt élnek,

az emberek között, csak a kilétük nem olyan nyilvánvaló,

mint a miénk.

.

Mire gondolok ezzel kapcsolatosan?

Arra, hogy az érzelemmentességükből kifolyólag egyedi

döntéseket nem képesek hozni.

.

Inkább csoportosan szeretnek színre lépni.

.

Egy motivációjuk van: az elnyomás, a hatalom, és a hatalomra

való törekvés.

Ami ezeknek a dolgoknak a velejárójaként az anyagi világ köré

vonzza őket.

.

Minden olyan vágykép, ami bennük él, az a pénzzel kapcsolatos.

.

A pénz pedig az elnyomás megvalósítását

biztosítja számukra, aminek a megszerzése természetes

és erő feletti

energiát biztosít az uralkodási vágyuk beteljesítéséhez.

.

Számos példát lehetne felsorolni ezeknek a lényeknek

a hátrányára, hogy mennyire embertelen magatartással

rendelkeznek.

.

A kinézetre embert megformáló, lélektelen jelenléttel

rendelkező lények arrogáns magatartással rendelkeznek.

.

Soha nem akarják felfedni az igazi, valós formájukat.

Miért nincs bennük lélekjelenlét és mit takar ez?

.

A lélekjelenlét irányítja az embert, mint egyént, és mint

cselekvésre való törekvést az életében.

.

Amikor arról beszélünk, hogy egy emberben nincs

benne a lélek,

akkor annak oka van.

.

Mit jelent az, hogy lélek nélküli jelenlét?

Hogyan tudjuk ezt mi, emberi lények elképzelni?

Egyszerű a válaszom erre a kérdésre.

.

A lélek nem tartozik hozzá az emberi lényhez, vagyis nem a

testében van benne, hanem mellette.

Ez mit jelent?

.

Azt, hogy a lélekjelenlét nem befolyásolja az életben

a cselekvést.

.

Az

Anunnakik lélekjelenlét nélküliek, és genetikailag olyan fajok keverékeiből tevődtek össze, ami számunkra érthetetlen és felfedhetetlen.

Mit jelent ez?

Azt, hogy pontosan azért nem fedik fel magukat,

mert a lélek nincs jelen bennünk, és mivel érzelmeik nincsenek,

nincs, ami irányítaná őket.

.

Amikor az érzelmi reakciók bekapcsolnak

egy emberi lényben, azok könnyen elvihetik az igazi valóságkép

formájától.

.

Hiszen az érzelmi reakciók hatással vannak a cselekedetekre.

Az

Anunnakikban ez nincs meg!

.

így könnyen tesznek olyan dolgokat, ami nincs hatással rájuk.

.

Kegyetlen törvényeket tudnak hozni, amiben az

erőszakos akaratukat

véghez viszik.

.

Sajnos, ezek a lények átgázolnak az emberi érzelmeken,

és minden cselekvésük abba az irányba

folyik, hogy színre lépésükben magabiztosságukat

mutassák az emberek felé.

.

Számukra a hatalom megszerzése

az, ami mindenben teljességre viszi a létüket.

.

Miért akarnak még elnyomóbbak lenni?

Azért, hogy azt a célt, amiért ide jöttek, a Földre

és amiért betelepültek, azt

teljesíteni tudják.

.

Tehát akkor ezt úgy is lehet értelmeznünk,

hogy az embereknek meg kell tapasztalniuk

egy olyan társadalomban való együttélést,

ahol a jó és a rossz is, érvényesíteni akarja a küldetését?

.

A válaszom az, hogy IGEN!

.

Ha az ember megtapasztalja annak az ellentétét, amire vágyik,

vagyis azt, amit

nem szeretne megélni, az jó neki, vagy a fejlődésének?

.

Egyértelmű, hogy nem jó.

.

De mégis tapasztal.

Akkor ez miért van így?

.

Azért, mert amikor az Isten megteremtette Ádámot és Évát,

akkor azt is megszabta, hogy mit tegyenek.

.

De mivel ellenszegültek Isten szavának, ezért a következményeket

is meg kellett tapasztalniuk.

.

Tehát Isten hagyta, hogy az emberek megéljék a következményeket,

konkrétan

engedte azokat a lényeket, akik őket elnyomják és kihasználják.

.

Igen, Isten pontosan tudta és engedte,

hogy az emberek tapasztaljanak a börtönbolygón, ami most a Föld.

.

Amikor tapasztalnak, akkor tudta, hogy lesz egy határ,

amire már nemet mondanak, és megállítják az elnyomást gyakorlókat.

.

Engedte, hogy álljanak ki magukért, mert eddig ezt soha nem tették meg.

Mindent elviseltek és mindent eltűrtek.

.

Ha ez így van, akkor Isten miért nem

állítja meg,

hogy ne legyen olyan faji megkülönböztetés

bolygószinten, ahol az erőszak van jelen egy Földi életben?

.

Azért, hogy az ember elmondhassa az életéről,

hogy leszületett a Földre és megélte azt, amit elvállalt.

A leszületési tervünkben, ez is benne volt,

amit most meg kell élnünk?

Igen!

.

Azt is vállaltuk, hogy a gazemberek erőszakát megtapasztaljuk.

Azt is, hogy eljön az idő, amikor ellenszegülünk

és nem támogatjuk tovább az elnyomást gyakorlókat.

.

Ez az idő most jött el az emberi életünkben.

.

Azért, mert pontosan ez az év az,

ami egy fordulópont is arra vonatkozóan,

hogy ne engedelmeskedjünk tovább az elnyomást gyakorlók

uralmának.

Fontos az is, hogy az

Anunnakik, azért telepítették be a bolygónkat, hogy legyen ráhatásuk az emberi életünkre.

.

Azért, hogy kiálljunk a jogaink mellett, amit eddig nem tettünk.

A törvényhozókat, akik az

Anunnakik, csoportjába tartoznak és olyan döntéseket hoznak,

ami már az életünket is fenyegeti, fel kell fednünk a kilétüket.

Hogyan tudunk mi, emberi lények felülkerekedni?

Egy dolog van, ami a megmentésünkre szolgál:

a tudatosabbá válásunk.

Bármilyen nehéz is, de önmagunkkal kell foglalkoznunk

és akkor a rezgésünk is magasabb szintre kerül.

Ha ezt el tudjuk érni, akkor egy magasabb dimenzióba kerül

az emberiség.

.

.

.

.