Miért olyan meggyőző a külsőség azoknál, akik csak kinézetre olyanok, mint mi, emberek?

Mi lehet az a dolog, amit mi emberek nem is veszünk észre

azokon, a közöttünk élő lényeken, akik teljesen mások, mint mi vagyunk?

.

.

Mi lehet az az ok, amire mi nem vagyunk figyelmesek?

Nézzük ezt a kérdést!

.

Tudjuk, hogy többféle lény él és létezik közöttünk.

Ezzel sok ember teljes mértékben tisztában is van!

.

Hogyan tudjuk megkülönböztetni

azokat a lényeket, akik hasonlók kinézetre,

mint mi emberek de teljesen más felépítéssel rendelkeznek?

.

Nézzük meg az

Anunnakikat, mint közöttünk élő ember kinézetű lényeket!

.

Írtam már egy bejegyzést róluk, de abban a bejegyzésemben csak

vázoltam, hogy milyenek is valójában.

Miért rejtőzködnek az emberek elől?

.

Mi az igazi oka annak, hogy az emberek között élő, és

elnyomást létrehozó, uralmukat egyre magasabb szintre emelik?

.

Mi az a határ, ameddig képesek elmenni azért, hogy a küldetésüket

beteljesítsék?

.

Akik olvasták a szeptemberi könyvemet,

tudomásuk van ezekről a hatalomra törő,

és uralkodó lényekről.

.

Hiszen ők uralják javarészt a bolygónkat, és egyre többen akarják

benépesíteni a Földet.

.

Mi vezérli ezeket a lényeket, nevükön nevezve az

Anunnakikat?

Mi motiválja őket, ellentétben velünk emberekkel és emberiséggel?

.

A származásukkal most nem szeretnék foglalkozni,

mert túl hosszúra nyúlna az írásom.

.

Arról inkább egy másik bejegyzésemben számolok majd be.

.

Mi az a cél, és folyamatosság ezeknek a lényeknek a törekvéseikben,

amiért többre tartják önmagukat, és a faji származásukat

az embernél?

.

Ezek a lények nagyon régen itt élnek,

az emberek között, csak a kilétük nem olyan nyilvánvaló,

mint a miénk.

.

Mire gondoljunk ezzel kapcsolatban?

Arra, hogy az érzelemmentességükből kifolyólag egyedi

döntéseket nem képesek hozni!

.

Inkább csoportosan szeretnek színre lépni!

.

Egy motivációjuk van:

az elnyomás, a hatalom, és a hatalomra

való törekvés.

Ezek a dolgok az anyagi világ köré

vonzza őket.

.

Minden olyan vágykép, ami bennük él

az a pénzzel kapcsolatos.

.

A pénz pedig az elnyomás megvalósítását

biztosítja számukra, aminek a megszerzése természetes

és erő feletti energiát biztosít, az uralkodási vágyuk beteljesítéséhez.

.

Számos példát lehetne felsorolni ezeknek a lényeknek

a hátrányára, hogy mennyire embertelen magatartással

rendelkeznek!

.

A kinézetre embert megformáló lélektelen jelenléttel

rendelkező lények, arrogáns magatartást képviselnek.

.

Soha nem akarják felfedni az igazi valós formájukat.

.

Miért nincs bennük lélek és mit takar ez?

.

A lélek, más szóval a lélekjelenlét irányítja az embert mint egyént,

és mint cselekvésre való törekvést az életben.

.

Amikor arról beszélünk, hogy egy emberben nincs

benne a lélek, akkor annak oka van.

.

Mit jelent az, hogy lélek nélküli jelenlét?

Hogyan tudjuk ezt mi emberi lények elképzelni?

Egyszerű a válasz erre a kérdésre:

.

A lélek nem tartozik hozzá az emberi lényhez, vagyis nem a

testében van benne, hanem mellette.

Ez mit jelent?

.

Azt, hogy a lélekjelenlét nem befolyásolja az életben

a cselekvést.

.

Az

Anunnakik lélekjelenlét nélküliek,

és genetikailag olyan

fajok keverékeiből tevődtek össze,

ami számunkra érthetetlen

és felfedhetetlen.

.

Mit jelent ez?

.

Azt, hogy pontosan azért nem fedik fel magukat,

mert a lélek nincs jelen bennünk, és mivel érzelmeik nincsenek,

ezért nincs ami irányítaná őket.

.

Amikor az érzelmi reakciók bekapcsolnak

egy emberi lényben, azok könnyen elvihetik az igazi valóságkép

formájától.

.

Hiszen az érzelmi reakciók hatással vannak a cselekedetekre.

Az

Anunnakikban ez nincs meg!

.

így könnyen tesznek olyan dolgokat, ami nincs hatással rájuk.

.

Kegyetlen törvényeket tudnak hozni, amiben az

erőszakos akaratukat véghez viszik.

.

Sajnos, ezek a lények átgázolnak az emberi érzelmeken,

és minden cselekvésük abba az irányba

folyik, hogy színre lépésükben magabiztosságukat

mutassák az emberek felé.

.

Számukra a hatalom megszerzése

az ami mindenben teljességre viszi a létüket.

.

Miért akarnak még elnyomóbbak lenni?

Azért, hogy azt a célt amiért ide jöttek a Földre

és amiért betelepültek, azt

teljesíteni tudják.

.

Tehát akkor ezt úgy is lehet értelmeznünk,

hogy az embereknek meg kell tapasztalniuk

egy olyan társadalomban való együttélést,

ahol a jó és a rossz is érvényesíteni akarja a küldetését?

.

A válasz az, hogy IGEN!

.

Ha az ember megtapasztalja annak az ellentétét, amire vágyik,

vagyis azt, amit nem szeretne megélni az jó neki vagy a fejlődésének?

.

Egyértelmű, hogy nem kellemes, nem kényelmes, nem örömteli,

de ha “jó”-t úgy értelmezzük, hogy ösztönzi-e a fejlődésre, a felemelkedésre,

a tudatosabbá, szeretettelibbé válásra, akkor igen.

 

Az elnyomás arra ad erőt az embernek, hogy

megoldást találjon arra, hogy kikerüljön az elnyomás alól.

Ehhez pedig fejlődnie és tanulnia kell, így

több szeretetet tud magába tölteni és kisugározni.

.

Az elnyomás tapasztalata rossz érzés!

Miért van ez így miért tapasztaljuk meg a jót és a rosszat is?

.

Azért mert amikor az ISTEN megteremtette Ádámot és Évát,

akkor azt is javasolta, hogy mit tegyenek.

.

De mivel ISTEN javaslata ellen cselekedtek, ezért a következményeket

is meg kellett tapasztalniuk.

.

Tehát ISTEN hagyta, hogy az emberek megéljék a következményeket.

.

ISTEN pontosan tudta és engedte,

hogy az emberek tapasztaljanak a börtönbolygón ami most a Föld.

.

Amikor tapasztalnak, akkor tudta, hogy lesz egy határ,

amire már nemet mondanak, és megállítják az elnyomást gyakorlókat.

.

Engedte, hogy álljanak ki magukért,

mert eddig ezt soha nem tették meg!

Mindent elviseltek és mindent eltűrtek!

.

Ha ez így van, akkor ISTEN miért nem

állítja meg, hogy ne legyen olyan faji megkülönböztetés a

bolygószinten, ahol az erőszak van jelen egy Földi életben?

.

Azért, hogy az ember elmondhassa az életéről,

hogy leszületett a Földre és megélte azt, amit elvállalt.

A leszületési tervünkben ez is benne volt,

amit most meg kell élnünk?

Igen!

.

Azt is vállaltuk, hogy a gazemberek erőszakoskodását megtapasztaljuk.

Azt is, hogy eljön az idő, amikor kiállunk magunkért

és nem támogatjuk tovább az elnyomást gyakorlókat.

.

Ez az idő most jött el az emberi életünkben.

.

Azért, mert pontosan ez az év az,

ami egy fordulópont arra vonatkozóan,

hogy ne engedelmeskedjünk tovább az elnyomást gyakorlók

uralmának.

Fontos az is, hogy az

Anunnakik azért telepítették

be a bolygónkat, hogy legyen ráhatásuk

az emberi életünkre.

.

Azért, hogy kiálljunk a jogaink mellett, amit eddig nem tettünk.

A törvényhozókat, akik az

Anunnakik, csoportjába tartoznak és olyan

döntéseket hoznak, ami már az életünket is

fenyegeti, fel kell fednünk a kilétüket.

.

Hogyan tudunk mi emberi lények felülkerekedni?

.

Egy dolog van, ami a megmentésünkre szolgál:

A Teremtő ISTEN azoknak segít, akik meghallják

és az ő irányítása alatt cselekednek!

.

Ehhez szükséges a tudatosabbá válásunk.

.

Bármilyen nehéz is, de önmagunkkal kell foglalkoznunk,

hogy megismerjük és megtegyük mindazt, amit a

Teremtő ISTEN javasol számunkra!

.

Ekkor a rezgésünk is magasabb szintre kerül.

Ha ezt el tudjuk érni, akkor egy magasabb dimenzióba kerül

az emberiség, ahol érti a Teremtőt

érti, hogy hogyan teheti jóvá a tévedéseit

és ezzel kikerül az elnyomók hatalma alól.

 

A rezgésszintemelést egyénileg tudjuk elérni,

tanulással és napi gyakorlatokkal.

.

Ha szeretnél magasabb rezgésszintre lépni és megőrizni az egészségedet, akkor javaslom, hogy rendeld meg a 2023-as évre szóló könyvemet amelyből sok mindent be tudsz építeni az életedbe,és emelkedést gyakorolsz az isteni 5. dimenzió felé.

A könyv címe: AZ EMBERISÉG HALADÁSA AZ ARANYKOR FELÉ

Ha pedig szeretnéd továbbra is olvasni az írásaimat,

akkor iratkozz fel az ingyenes hírlevelekre.

Itt megteheted >>>

.

Egyetlen esélyünk marad,

hogy megmeneküljünk, ha követjük a Teremtő ISTEN javaslatait!

Ezt pedig a fejlődésünk és a saját rezgésszintünk

magasabb szintre emelése során tesszük.

 

Köszönöm, hogy elolvastad a bejegyzésemet!

.