Mit kell tudnunk az Anunnakikról?

Egy olyan témával kapcsolatban szeretnék most írni,

ami minden embert érintő

kérdésre választ ad.

.

Mi is volna ez a téma?

.

.

Egy számunkra nem igazán ismert, de hallott dologról van szó.

.

Szeretném bemutatni azokat az embercsoportnak

minősülő lényeket,

akik nagyon régen itt élnek a Föld bolygón.

.

Ők az

Anunnakik!

.

Kik is ők valójában és honnan származnak?

.

Elsősorban szeretném közölni, hogy ez a bejegyzés azért jött

most létre, mert eddig nem tartottam fontosnak

hogy ezzel a témával foglalkozzak.

.

De mivel a szeptemberi könyvemben is írok ezekről

a lényekről,

és foglalkoztat a velük való kérdés és ismeret,

így részletesebben is tájékoztatást adok róluk.

.

Tehát kik az

Anunnakik?

.

Kell e tartanunk tőlük?

.

Mit rejtegetnek ők előlünk?

.

Ha van olyan dolog, amiről mi, emberek nem tudunk,

vagy nem tudhattunk eddig,

és tudnunk kell róla, akkor mi is az valójában?

.

Az Anunnakikról, mint egy embercsoportot felügyelő, tágabb értelemben vett lényekről

már hallottunk.

.

Sok ismeret tárul elénk különböző könyvek kapcsán,

hogy tisztában legyünk ezekkel a lényekkel.

.

Ezek a lények rejtőzködve élnek az emberek között,

mert nem fedik fel

nyilvánosan magukat.

.

Hogyan is kell ezt helyesen értelmeznünk?

.

Ők egy olyan világot képviselnek, a saját evolúciús folyamatuk

során, ami számunkra nem ismert.

.

Hiszen MI, mint emberi lényeket képviselő

emberi faj, ismerjük a felépítésünket,

és tudjuk a származásunkat.

.

Legalábbis a legtöbb ember ezzel az ismerettel tisztában van.

.

Viszont, ez a faj az utóbbi évezredek

óta fennálló, és önös érdekeket képviselő,

hálózatot felülegyelő,

embereket megformázó külsővel rendelkezik.

.

Ez a csoport, külsőleg emberi formát öltött, de a felépítésük teljesen

ellentétes a MI felépítésünkkel.

.

A felépítésük által, olyan DNS mintákból összerakott

fajról beszélünk, akik nem rendelkeznek érzelmekkel,

ellentétben velünk.

.

Számos olyan lény van ezek között,

akik az emberek ellenségei.

.

Nyilvánosan soha nem fedik fel magukat,

ezért

alakváltással rendelkező lényeknek nevezzük őket.

.

Mi az érdekük velünk szemben?

Hogyan tudnak mégis közöttünk élni, a mi társadalmi rendszerünkben?

.

Egyszerű a magyarázat ezekre a kérdésekre!

.

Mivel a Földi életünk során fontos, hogy tisztában legyünk

azzal, hogy mi miért történik velünk,

ezért azt is fontos tudnunk,

hogy ezek a lények az ország és a világ elitjei közé tartoznak.

.

Az ő utasításukra cselekednek az emberek, mégpedig azok,

akik irányítják a társadalmat.

Nehéz ezt elképzelnünk, de ez teljes mértékben megegyezik

azzal az információval, ami a könyvemben is szerepel.

.

Sajnos, nevezhetjük őket báboknak, vagy manipulált

bohócoknak is, mert nem az ő észjárásuk alapján tesznek

dolgokat, és cselekednek, az emberiséggel szemben.

.

Azokban a lényekben, akikben hasonló,

DNS mintákból összerakott,

emberi és állati összetevőket tartalmazó

génállomány van, mint az

Anunnakikban, ők

érzelemmentesek,

és önös érdekeiket képviselő

küldetéssel rendelkeznek.

.

Megpróbálnak közel kerülni az emberi lényekhez,

és a bizalmukba férkőznek.

Minden szándékuk azért van az emberekkel szemben,

hogy becsapják őket.

.

Miért?

A saját érdekük ezt kívánja.

Szeretet nincs jelen az életükben,

ellentétben az emberi lényekhez képest.

.

Egyetlen egy dolog vezérli őket.

Az, hogy megpróbáljanak

mindenáron érvényesülni, és olyan életet élni az emberek

között, amiről elmondhatják, hogy sikerre vitték a küldetésüket.

.

Tudatosan irányítják a társadalmat, és tudatosan

teremtenek olyan világot, ami nekik a legjobb

és legmegfelelőbb.

.

Az emberek pedig tévhitben élve, el sem képzelik,

hogy irányítva vannak ő általuk.

.

Rendelkeznek egyfajta vezetői rátermettséggel, és

olyan pozíciókat töltenek be, amelyben az ő saját akarataikat

tudják megvalósítani.

.

Tehát felállítanak és létrehoznak egy olyan kivetített világot

amelyben jelenleg élünk.

.

Fel kell ismernünk, hogy a milliárdosok

a világ elitjei mind ilyen lények.

.

Vagyis: rendelkeznek hasonló összetétellel a felépítésüket tekintve,

ami arra sarkallja őket, hogy a génállományukat megsokszorozzák.

A világ lakóivá szeretnének válni,

és uralni akarják a Földet.

.

Ha vissza mennénk több tízezer évre, vagy még ennél is többre,

akkor tudatosabbak lennék arra,

ami most hihetetlennek tűnik.

.

Az Anunnakik egy olyan vércsoporttal rendelkező lények, ami magába foglalja a zsarnokságot, a diktatúrát, és a szemfényvesztést.

De ez csak külsőség.

.

Ez mind csak egy álarc, mert az igazi önvalójuk mellé bújva,

titokban, és megformázott alakváltással közlekednek

és élnek köztünk.

.

Nagyon fontos tudnunk azt is, hogy a szemükből eredő

fényt nem találjuk meg,

ami az emberekben benne van.

.

Miért?

.

Azért, mert az emberi szemben benne van a lélek tükre.

Az csillog a tekintetünkben és mindent elmond rólunk.

.

De ezekben a lényekben nincs fény, csak sötétség

és kegyetlenség.

.

Ez akkor válik nyilvánvalóvá számunkra,

amikor ilyen lénnyel találkozunk,

és mélyen a szemébe nézünk.

.

Láthatóvá válik a szemben lévő vékony erezet,

ami a kígyószemhez

hasonlít.

.

A szemük homályos és egy pontra fókuszál.

.

Nincs ellenreakciójuk velünk szemben.

Megpróbálnak higgadtak maradni,

és csendben háttérben lenni, kerülni a felfedhetőségüket.

.

Csak csoportosan szeretnek működni, egységben és szervezetten.

.

Miért jó ez nekünk, ha többet tudunk róluk?

Azért, mert felismerhető lesz minden ember számára,

hogy a félelmüket vetítik ki ránk, emberekre.

Azért tartják az emberiséget a félelem energia szintjén,

hogy elfedjék a kilétüket,

és ne legyen parányi gondolat sem az emberekben,

hogy tisztán lássanak

és gondolkodjanak.

.

Szükségük van az emberek energiájára, amiből fenntartják

magukat és ezt a világot.

.

Szó szerint az embereket csak rabszolgáknak tartják, akiknek

kötelességük szolgálniuk őket.

.

Miért van ez a káosz, a zűrzavar, a rendszertelenség és ésszerűtlen szabályok tömkelege most felállítva?

Miért vált olyanná a világunk, amit mindennap megtapasztalunk?

.

Azért, mert nagyon sok évezred óta így éltek az emberek

között

és minden elnyomás általuk teremtetett a bolygón.

Most pedig eljött az ő idejük a felfedésükre és

a nyilvánosságra hozatalra.

.

Mit lépnek az emberek velük szemben?

Megpróbálnak másként gondolkodni és tisztán látni.

Kiállni önmagukért és az életükért.

.

A családjukért, és ami a legfontosabb:

EGY BOLDOGABB ÉLETÉRT, ahol a szeretet lesz a legfontosabb,

ami megnyitja az emberek szívén keresztül a lelket

és összekapcsolja az embereket.

.

Mert az Aranykor csak így lehetséges.

Isten is így tervezte az embereket,

hogy lássanak, járjanak nyitott szemmel,

érezzenek és érzékeljenek.

.

ÉS amikor eljött a tapasztalás ideje, akkor

lépjenek egy szeretettelibb térbe,

ami az 5. dimenziós rezgésszint

és egy felemelkedés is egyben.

.

Ahol már nem lehetséges a faji csoportok megkülönböztetése.

Mert mindenki egy, és minden ember egy célért él,

egy szeretetkori életet.

Ahol már elnyomás nem lehetséges, és nem élhetnek

Anunnakik sem!

Köszönöm, hogy megtiszteltél a bejegyzésem elolvasásával.

.

.

A szeptemberi Teremtői üzenetben még részletesebben olvashatsz erről és több más aktuális témáról!